در حال بارگزاری....

چون پیامبر ابوبکر را برای اقامه نماز بجای خودشان فرستادن ! او خلیفه پیامبر است ؟

آیا چون پیامبر ابوبکر را برای اقامه نماز بجای خودشان فرستادن ! پس او خلیفه پیامبر است ؟//بررسی روایات دال بر افضلیت ابوبکربن ابی قحافه در کتب عامه : نماز خواندن ابوبکر بجای پیامبر // آیت الله سید علی حسینی میلانی// این سخنرانی به صورت کامل در سایت al-milani.com به اشتراک گذاشته شده است // لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال و اشکالی درباره این کلیپ به سایت al-milani.com مراجعه شود //ابوبکرخلیفه پیامبر است چون پیامبر او را برای اقامه نماز بجای خودشان فرستادن