در حال بارگزاری....
دانلود

آواز و نی-محمدرضا شجریان،محمد موسوی

دستگاه:شور(گوشه های:شهناز،قَرَچه،رضوی،حسینی،بزرگ،سَلمک،فرود)...نی:استاد محمد موسوی...شعر:"خلوت گزیده"(از غزلیات حافظ).....✿ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست/در حضرت کریم تمنا چه حاجت است(شهناز،قَرچه)✿محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست/چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است(رضوی) ✿جام جهان نماست ضمیر منیر دوست/اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است(حسینی)/...ادامه توضیحات در کامنت خودم