در حال بارگزاری....
دانلود

جشنواره فرش دستبافت، تابلو فرش و دست بافته های عشایری

شبکه خبر- 14 آبان 94- 08:35| در این بخش خبری با جعفر یعقوبی مدیر اجرایی جشنواره و حسن جهانی یلمه از بافندگان فرش درباره این جشنواره و مسائل و مشکلات عشایر ایران در تولید و فروش فرش دستبافت گفتگو شد.