در حال بارگزاری....
دانلود

مرغ عشق آرایشگر (برفی مرغ عشق رام من )

این برفی هست . اولین مرغ عشق و در حقیقت اولین طوطی که با دستان خودم بزرگش کردم.
وقتی خریدمش ده روزش بود و والدینش مرده بودند و هنوز پر در نیاورده بود . خیلی دلم براش سوخت .پرنده فروش گفت که صددرصد این مرغ عشق خواهد مرد ولی من با اینکه هیچگونه اطلاعاتی د این مورد نداشتم بالاخره با زحمت زیاد تونستم بزرگش کنم و از مرگ نجاتش بدم و این باعث تعجب پرنده فروش شد و من از همانجا فهمیدم که عشق و علاقه عجیب و زیادی به طوطیها دارم. الان برفی یک سال و نیم داره و چند کلمه هم حرف میزنه.