در حال بارگزاری....
دانلود

عذاب وجدان من!!!

این خانوم مرغی که مشاهده میفرمایید مال خودمه...میخواست تخم بذاره منم میخواستم از این لحظه جذاب فیلم بگیرم که متاسفانه بهش برخورد و به نشانه اعتراض محل تخم گذاریو ترک کرد و رفتو منم به عذاب وجدان گرفتار شدم!! من ازش حلالیت گرفتم البته الان در قید حیات نیست و جان به جان آفرین تسلیم کرد...خدایا منو ببخش