در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه با متیو کارمونا

مصاحبه متیو کارمونا در مورد مقاله خود تحت عنوان «The place-shaping continuum: a theory of urban design process»
این ویدئو در اندیشه طراحی بومی و توسط مدیر روابط بین الملل این موسسه -سرکار خانم مهندس فرنوش شکوفان- تهیه و تنظیم شده است.
وب سایت اندیشه طراحی بومی:
www.EcoDID.ir


مطالب پیشنهادی