در حال بارگزاری....
دانلود

مقطع نازک کلسیت زیر میکروسکوپ پلاریزان

مقطع نازک کلسیت زیر میکروسکوپ پلاریزان با نور طبیعی و نور پلاریزه ی موازی ، در زاویه های مختلف با چرخاندن پلاتین


مطالب پیشنهادی