در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ کردی شاد و رقص کردی مریوان

رقص جوانان کردستان در دامن طبیعت بکر کردستان
*هه ر بژی بو گه لی کورد*
خواننده *فرشاد امینی*