در حال بارگزاری....
دانلود

گوشت های تنظیم بازار را چه کسی خورد؟

دولت برای تنظیم قیمت بازار گوشت قرار بر توزیع گوشت کرد اما تنها 10 درصد آنها به دست مردم رسید.


22 خرداد 98
مطالب پیشنهادی