در حال بارگزاری....
دانلود

آنونس انیمیشن کتاب جنگل : بازگشت به جنگل دوبله گلوری

www.gloryfilm.net
www.facebook.com/glory.entertainment
مدیر دوبلاژ : هومن خیاط
ناظرکیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی ||

Mehrdad Raissi
Hooman Khaiyat
www.irdub.com
email : info@irdub.com ||

The Association of Tehran Young Voice Actors
Glory Entertainment
گلوری انترتینمنت


مطالب پیشنهادی