در حال بارگزاری....
دانلود

مترجمی زبان قرآن - در آوردن قرآن از انحصار آخوندها

قرآن برای خواندن و ثواب تا کی؟ و برای اندیشیدن و عمل از کی؟
www.mogib.com


مطالب پیشنهادی