در حال بارگزاری....
دانلود

هر ایرانی یک درخت

ما یک درخت میکاریم، معنایش این است که جوانها که چندین برابرِ نیروی یک آدم پا به سن گذاشته ای مثل ما در آنها وجود دارد و نشاط بیشتری دارند، تعداد بیشتری درخت بکارند و مردم عزیز کشورمان عادت کنند به سنت ایجاد این وسیله ی حیات. ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
///// هر ایرانی یک درخت