در حال بارگزاری....
دانلود

آیا سرمایه گذاری شخصی بدون ریسک داریم؟

در سرمایه گذاری های شخصی و کسب و کار های کوچک تخمین میزان خطر و ریسک در کارها تا حد زیادی با میزان سود دهی و زمان مورد نیاز برای آنها رابطه مستقیم دارد


22 دی 97