در حال بارگزاری....
دانلود

ضرورت آموزش الکترونیکی (مجموعه سخنرانی های TED)

در این ویدیو سخنرانی دفن کولر را دریاره اهمیت و ضرورت آموزش الکترونیکی می بینید.