در حال بارگزاری....
دانلود

مثبت اندیشی

درباره اهمیت مثبت اندیشی در تمام زندگی می دانیم. مهندس جلال سلیمی در این فایل ویدئویی یادآوری می کنند که در طول دوران پیش دانشگاهی و آماده شدن برای ازمون کنکور، مثبت اندیشی اهمیتی بسیار زیاد دارد. توصیه می کنیم این ویدئو را حداقل هر هفته یک بار مرور کنید. www.rotbesazan.ir