در حال بارگزاری....
دانلود

ریزه برگ و غبار روی برگ و گرده کنوکارپوس عامل تنگی نفس

تنگی نقس اخیر اهواز پس از بارندگی می تواند به کنوکارپوس ربط داشته باشد برخلاف برخی که فکر می کنند فقط گرده های این درخت حساسیت زاست خردشده برگ و غبار روی برگ هم به شدت باعث تنگی نفس است اما انکه چرا پس باران تنگی نفس اورد چون الودگی ها ارتفاع می گیرند و با باران به سطح زمین نزدیک می شوند و باعث حساسیت وتنگی نفس می شوند