در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ نخبه ایرانی به پیشنهادات آمریکایی ها+به زبان آذری

نخبه ایرانی حسن اکبری لایق که اختراعات ایشان در سایتهای مختلف خارجی بخصوص آمریکا و اسرائیل بازتاب گسترده ای داشته است.
اخیرا از امریکا با این نخبه تماس گرفته و با پیشنهادات زیادی اقدام به جذب این نخبه کرده اند که در جواب این نخبه به اعتقاد وایمان و انقلابی بودن ایشان پیمی بریم.
جواب نخبه به آمریکا در متن به این شرح است: ترجمه به فارسی:
«مگر می شود این انقلابی که با این