در حال بارگزاری....
دانلود

جان کری : آمریکا نمیتواند زیر فشار جنگ با ایران برود

جان کری اعلام کرد آمریکا نمیتواند بخاطر رد توافق هسته ای از جانب کنگره این کشور زیر فشار جنگ با ایران برود