در حال بارگزاری....
دانلود

ویزای تجاری آلمان


آلمان داراي چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا است.اين کشور خانه شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي شناخته شده جهان است که داراي شاخه ها و همکاران در کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي جهان سوم هستند که اغلب براي کسب و کار به آلمان سفر مي کنند.اين افراد و همچنين هر شخص ديگري که مايل به ورود به آلمان با هدف انجام کسب و کار است و از يک کشور تحت برنامه بدون ويزا نيستند، بايد نسبت به اخذ ويزاي تجاري آلمان اقدام کنند. ويزا تجاري آلمان يک ويزاي کوتاه مدت است که اجازه مي دهد دارنده آن براي مدت ?? روز در بازه زماني ? ماه وارد آلمان شده و اقامت داشته باشد.

https://jahanbantravel.com/2019/01/30/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/

ويزاي _آلمان# ويزاي_تجاري_آلمان# ويزاي _توريستي# ويزاي# #ويزاي_نمايشگاهي #ويزاي_شنگن #ويزاي_توريستي_شنگن


25 مهر 98