در حال بارگزاری....
دانلود

فریاد مظلومیت 100 هزار شیعه نبل و الزهرا و فوعه و کفریا

برادران و خواهران شیعه ما در شهرهای نبل و الزهراء، فوعه و کفریا کشور سوریه ماه ها تحت محاصره گروه های تروریستی تکفیری میباشند و فریاد "هل من ناصر ینصرنی" سر میدهند. **نصرمن اله وفتح قریب**برادران و خواهران سوری من:آگاه باشید که ان مع العسر یسرا ... بدون شک پیروزی از آن شیعیان مظلوم سوریه خواهد بود. انشاءاله به زودی خبرهای خوش از وطن عزیزتان سوریه خواهید شنید صبر پیشه کنید. www.syria313.ir