در حال بارگزاری....

عمران طاهری (باشه که دلم شاد تکه )

یکی از اهنگهای قدیمی بسیار قشنگ بندری که عمران طاهری اون رو بازخوانی کرده