در حال بارگزاری....
دانلود

علی

شعر از مولوی؛ با صدای زنده یاد سید خلیلِ عالی نژاد (قسمتی از تراک) بهمراهِ تصویری از یک درخت که پاییزی از عُمرش رو سپری می کُنه +از ویدئوهای مُرتضی دشتی دیدن کُنید http://www.aparat.com/mortezadashti94