در حال بارگزاری....
دانلود

کیوسک لمسی، کامپیوتر لمسی و میز لمسی در ShowRoom کاواک

در این فیلم سه مدل مختلف از سیستم های تعاملی کاواک به نمایش گذاشته شده است.