در حال بارگزاری....
دانلود

آلبرت انیشتن" در اثبات وجود خداوند

آلبرت با چند مثال به معلم خود اثبات می کند که خدا شیطان نیست/
ببینید خیلی عجیبه