در حال بارگزاری....

بازی و ریاضی.آموزش عدد 10

فراگیران پایه اول با بازی دسته هایی 3-5-7 و 9 تایی درست کردند و هر دسته را بعد از باز کردن به چند یکی هر دسته اشاره کردند سپس برای عدد 10 یک بسته درست کرده و با مفهوم و نوشتن عدد 10 آشنا شدند.