در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر علی اکبر رائفی پور _ اسیب مداحی

مداحی که شخص مداح محترم میخونه واقعا باید دارای محتوا باشه.
این مداحی نیست بلکه عموپورنگه که داره شاد میخونه. نه روضه.
متاسفم...
التماس دعا از همه ی عزاداران امام حسین (ع)