در حال بارگزاری....
دانلود

برداشتن کیف پول و انکار آن از سوی پیرزن سارق!

یک زن پس از پرداخت هزینه خرید خود در فروشگاه، کیف پولش را روی پیشخوان جا گذاشت. پیرزنی که بعد از او مقابل صندوق قرار گرفت، این کیف پول را برداشت و هنگام مراجعه مجدد زن مالباخته، سرقت آن را انکار کرد.


20 شهریور 96