در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی قسمت دوم سریال امپراطور دریا-رفتن به جزیره سایانگ

اتفاقا این سکانس خیلی مهم بود چون یه ربطی به قسمت چهلم سریال داشت که متاسفانه حذف شد.....موسیقی متن این سکانس؛آهنگ مخصوص جانکوا در این سریاله..........