در حال بارگزاری....
دانلود

روایت تکان دهنده از فاجعه منا از زبان یک نجات یافته

یکی از حجاج ایرانی که در متن حادثه فاجعه منا بود و خود از حادثه دیدگان این حادثه بود روایتی تکان دهنده از این حادثه را مطرح کرد.


مطالب پیشنهادی