در حال بارگزاری....
دانلود

ازمایش کشیدن پارچه از زیر اشیاء

در این ویدئو،ازمایش کشیدن پارچه (تقریبا لیز) از زیر اشیاء انجام میشود..