در حال بارگزاری....
دانلود

پرواز پهپاد با اتصال سیم و کابل

استفاده از سیم برای تغذیه الکتریکی پهپاد و ارسال اطلاعات دوربین به جهت ثبت تصاویر با کیفیت بیشتر و امکان افزایش زمان پرواز به دلیل تغذیه مستقیم پهپاد و سبک تر شدن آن به خاطر عدم استفاده از باتری از مزایای این طرح و ایده است.