در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ شاد کودکانه کتاب نازنینم...

کتاب نازنینم چقدرمهربانی/ چه نکته ها در توست اگر چه بی زبانی/اگر نبودی ای دوست همیشه در کنارم / این همه خوب و شیرین نبود روزگارم/چقدر قصه گفتی چقدر شعر خواندی/ مرا ز تیرگی ها به روشنی رساندی/هر چه تو را بخوانم از تو نمی شوم سیر / تو بهترین رفیقی برای کودک و پیر ...//بچه ها وقتی ببینن ما کتاب می خونیم اونها هم تشویق میشن ... سعی کنیم بیشتر کتاب و مطالعه رو تو زندگیمون بیاریم ...