در حال بارگزاری....
دانلود

استاد رائفی پور (پیرامون حکم سنگسار)

سخنرانی بسیار زیبا برای شناخت بیشتر اسلام محمدی......نه اسلامی که غربی ها از آن به عنوان دین خشونت یاد میکنند.