در حال بارگزاری....
دانلود

گزارشی از کیفیت پایین خودروهای چینی

شبکه خبر- 19 اردیبهشت 94- 13:00| با وجود افزایش تولید خودرو در چین در سال های اخیر کیفیت پایین خودروها به گونه ای است که حتی شهروندان این کشور استفاده از خودروهای خارجی را ترجیح می دهند.