در حال بارگزاری....
دانلود

وهابیها میگن امامت پیامبر(ص) از کجای قرآن ثابت میشه؟

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.com
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –