در حال بارگزاری....
دانلود

حمایت غرب از ترور و تروریسم

تحلیل در مورد این که چگونه آمریکا و متحدانش تروریستها را حمایت مالی وتسلیحاتی می کنند