در حال بارگزاری....
دانلود

لحظه ی وقوع زلزله در نپال

ضبط شده با گوشی همراه