در حال بارگزاری....
دانلود

تکنولوژی تشخیص گفتار

***کلیپ شماره 12*** تایپ گفتاری نویسا با ارسال E-mail اطلاعات بیشتری برای شما ارسال میشود www.asr-gooyesh.com 021-66551525