در حال بارگزاری....
دانلود

تک چرخ زدن دو ترک خشکرودی ها

تک چرخ زدن جالب در حالی که سرعت بالا است و جاده سربالایی است.
جاده شماره چهار
(خشکرود شهری از استان مرکزی است)