در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ سردار قاسم سلیمانی (بمون )

بنام خدا. این نماهنگ گوشه ای از دل مشغولی های من برای مالک اشتر رهبری عزیز است . که این روزها در وسط معرکه نبرد رویارویی با استکبار جهانی بی مهابا و شهادت طلبانه حضور دارد و دلهای مشتاقانش را مضطرب و نگران کرده است . برای سلامتی این سردار عزیز و از ذخائر راهبردی نظام جمهوری اسلامی و همرزمانش آیت الکرسی بخوانیم.