در حال بارگزاری....
دانلود

کارکنان فرودگاه از مجموعه فرودگاه هیترو

دانلود این مستند به صورت کامل تنها در سایت mnTV.ir --- "این برنامه، مستند جدیدی است که زاوایای نادیده و پشت صحنه های بزرگ ترین و شلوغ ترین فرودگاه بین المللی بریتانیا را برای ما آشکار می کند.

در این برنامه به کارکنانی می پردازیم که در اطراف صدها هواپیمایی که وارد می شوند کار می کنند و وظیفه شان این است که آن ها را به موقع برای پرواز دوباره آماده کنند.

نظافت کننده ها، کارکنان فرودگاه و خدمه ی پر