در حال بارگزاری....
دانلود

زنجان

آهوها در صحرای زوهرون زنگان که با راه های الوان سرخ به تبریز متصل میشوند آزادانه میگردند
قلعه لک لکشوکورچو قلعه ی بییستان و گنبد سلطانیه از مکانهای دیدنی زنگان هستند
مقبره چربی اوغلو و عابده مالا حسن کاشی نشان از تاریخ پر افتخار و پررنگ این سرزمین است
روستای پلکانی یا چیلاندار زنگان مانند بخشی از بهشت است
باغات چای زنگان و مسجد سید در داخل شهر، بازار و سبزه میدان از جاهای دیدنی این شهر است
چاریق، چاقو و ملیله از صنایع دستی زنگان به حساب می آیند
اینجا زنگان است سرزمین طلا گون آذربایجان


14 شهریور 98