در حال بارگزاری....
دانلود

حکم سنگسار-سنگسار در اسلام و یهودیت

سخنرانی استاد رائفی پور پیرامون حکم سنگسار در اسلام.
سنگسار در اسلام و یهودیت