در حال بارگزاری....
دانلود

گل زیبای تیری آنری

گل زیبای تیری آنری از روی نقطه کرنر
تیری آنری کاپیتان تیم نیویورک رد بولز در 35 سالگی هم می تواند گلهای فوق العاده بزند.
در بازی این هفته لیگ آمریکای شمالی کاپیتان ردبولز دو گل تیمش را در پیروزی 3-1 مقابل کلمبوس کرو به ثمر رساند .
یکی از این گلها به زیبایی از روی نقطه کرنر به ثمر رسید تا پیروزی نیویورکی ها قطعی شود.