در حال بارگزاری....
دانلود

وعده خدا حق است

وعده خدا راست است ،وعده خدا حق است،برای ملت ایران هم همینطور است،اگر ما به شرایط آنچه که خدای متعال گفته عمل بکنیم قطعا پیروزی با ملت ایران است.