در حال بارگزاری....
دانلود

شعبده بازی خودم بسیار عجیب

در این شعبده بازی شما میبیند که چند ماسوره که در انها طنابی هست و طنابها را من گره میدهم ماسوره ها از ان طنابها در می ایند