در حال بارگزاری....
دانلود

سرما شدید هوا در شهرکرد

یخ زدن حوضچه فواره آب در اثر سرما شدید