در حال بارگزاری....
دانلود

تولید ترانسفورماتور قدرت در ایران ترانسفو: بخش دوم

در این فیلم نحوه تولید ترانسفورماتورهای قدرت در کارخانه ایران ترانسفو نشان داده می شود.
www.Transformer-magazine.ir