در حال بارگزاری....
دانلود

حوادث از برخورد و سقوط هیلیکوپتر ها در مانور های هوایی

حوادث از برخورد و سقوط هیلیکوپتر ها و انفجار آن ها و یا کنترل نکردن هیلیکوپتر توسط خلبان و سقوط آن که موجب به وجود آمدن خسارت می شود درمانور های هوایی نظامی


5 شهریور 98
مطالب پیشنهادی