در حال بارگزاری....
دانلود

پیام تبریک لی مین هو برای پارک مین یانگ

این پیامو مین هو وقتی که مین یانگ به عنوان بازیگر برتر برای بازی تو فیلم گربه انتخاب میشه براش
میفرسته و صمیمانه بهش تبریک میگه:):):)